Het zijn bijzondere tijden. Om nu niets over het coronavirus te zeggen is onmogelijk. De één werkt keihard in een vitaal beroep, de ander moet thuis zichzelf (en de kinderen) bezig zien te houden. We maken er met zijn allen het beste van. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar #staypostive#stayconnected#verbinding#factorwerk #blijjetezien
Voor werkgevers in de arbeidsregio van FactorWerk ontwikkelt Blij je te zien we  een #coronatoolbox.   Zodat ze op de hoogte zijn en blijven van alle regelingen genomen door de overheid en regionale initiatieven.
verbonden op afstand