Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven in Nederland. Met elkaar staan we voor een grote uitdaging, waarbij vaak ingrijpende beslissingen nodig zijn. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid pakket met regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden in deze crisisperiode. Op deze pagina staat een overzicht van de regelingen die er zijn en waar je  terecht kunt voor informatie.

Veel werknemers kunnen, vanwege de eigen veiligheid en die van collega’s, niet naar hun werk en zijn dus thuis. En dat heeft forse consequenties. Opdrachten kunnen niet volgens de afspraken worden afgerond, en veel werkbedrijven zijn gedwongen geheel of gedeeltelijk te sluiten. Dat raakt de continuïteit van de bedrijfsvoering, maar grijpt vooral ook in op de persoonlijke situatie van de mensen. 

Vanuit onze netwerkpartners wordt geprobeerd om met de ondernemers en de medewerkers die thuiszitten elke dag contact te hebben. Via telefoon, app, videobellen en alle andere kanalen die hiervoor ingezet kunnen worden. Aandacht voor elkaar, ook al is het van afstand, is juist nu ontzettend belangrijk. Laten we in deze crisistijd ook daar vooral energie insteken.

Er zijn veel vragen. Daarom heeeft #blijjetezien in opdracht van FactorWerk een overzicht van de regelingen die er zijn en waar je terecht kunt voor informatie in een overzicht gezet.