Omgevingsdiensten in Nederland willen straks soepel met de nieuwe Omgevingswet kunnen werken. Samen met #Aandeslagmetdeomgevingsweten de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ontwikkelde ODNL Academie een trainersopleiding waarmee omgevingsdiensten zelf hun eigen mensen gaan trainen voor de Omgevingswet. Twee vaandeldragers van de OFGV | Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek rondden vandaag met vlag en wimpel af: bodemspecialist Roeland de Weerd en jurist Corine Eringfeld.
Blij, trots, enthousiast en vol vertrouwen kijken we uit naar hun entree in het speelveld van het nieuwe stelsel omgevingsrecht.  En dat is in de huidige omstandigheden zowaar geen kleinigheid.
Een half jaar geleden moesten we noodgedwongen even pas op de plaats houden en in de tussentijd bedachten we een nieuwe tactiek die we nu aan het uitwerken zijn met een online-programma. Dat we vandaag zelfs live èn online met een proefles konden afsluiten is wellicht een teken van deze tijd en van de tijd die nog komt.