Circulaire economie: aan de slag | Omgevingsdienst |

In de #circulaire #economie bestaat geen afval en dat stelt omgevingsdiensten voor een nieuwe opgave. Wanneer is iets afval en wanneer een grondstof? Hoe zorgen we ervoor dat de leefomgeving veilig blijft en wat kan een #omgevingsdienst bijdragen om circulaire bedrijfsvoering mogelijk te maken?

Kennis delen en kennis ontwikkelen is nodig en via Kennisnet van ODNL is er inmiddels een Kennisplatform Circulaire Economie opgericht. Met een opleiding over Circulaire Economie kunnen omgevingsdiensten de kennis, het begrip en de vaardigheden van de mensen in hun organisatie vergroten. Voor ODNL Academie is Arthur Labree van Blij je te Zien Creatieve communicatie en organisatieontwikkeling onlangs met de ontwikkeling van deze opleiding gestart en heeft zich aangesloten bij het Kennisplatform. Wil je meedenken of bijdragen aan deze opleiding neem dan contact op met Arthur , of meld je aan voor het #Kennisplatform:

#omgevingsdienst #kennisdelen #onderwijs #advies #organisatieontwikkeling #blijjetezien #Omgevingsdienst NL

Omgevingsdiensten in Nederland

Nederland telt op dit moment 29 regionale omgevingsdiensten. Deze 29 omgevingsdiensten ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Sommige omgevingsdiensten hebben nog extra taken, zoals bouw- en woningtoezicht of BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Iedere Omgevingsdienst heeft een eigen werkgebied met eigen opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn de Nederlandse gemeenten en provincies