Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio is van start. Tot eind 2022 komt er voor maar liefst 1,5 miljoen euro aan scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Iedereen tussen 18 en 67 jaar kan een voucher voor om-, na- of bijscholing aanvragen, vooral voor werk in sectoren waar volop vacatures zijn.

Het regionale Ontwikkelfonds draagt zo bij aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt in deze regio en er kunnen meer mensen succesvol aan het werk. Aanvragen van een scholingsvoucher kan via de website van het Leerwerkloket Stedenvierkant.
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/
Blij je te Zien Creatieve communicatie en organisatieontwikkeling
ontwikkelt de huisstijl, het beeldmerk en  is verantwoordelijk voor de arbeidsmarktcommunicatie.
https://www.cleantechregio.nl/nieuws/1465-ontwikkelfonds-cleantech-regio-maakt-omscholen-naar-kansrijk-werk-makkelijker

Sinds 2021 heeft de Cleantech Regio een eigen scholingsfonds. Dankzij de Regiodeal, een  samenwerking met het Rijk, en bijdragen van provincies Gelderland, Overijssel en de  gemeenten  Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Binnen deze samenwerking is budget bijeen gebracht om werkzoekenden en medewerkers (die wonen 1 van de samenwerkende gemeenten in de Cleantech Regio) van bedrijven te ontwikkelen, via het aanvragen van scholingsvouchers, als achterliggende voorziening. Initiatieven om meer partners hierin aan te haken en zodoende het beschikbare budget nog hoger te krijgen lopen nog.

Het tegengaan van de mismatch op de arbeidsmarkt

Om de mismatch op de arbeidsmarkt in de Cleantech Regio tegen te gaan, is het van belang dat de beroepsbevolking mogelijkheden krijgt voor her-, om- en bijscholing. Het scholingsfonds is een belangrijk instrument om te investeren in vakmanschap en talentontwikkeling. Via het Scholingsfonds kunnen bedrijven, werkenden, werkzoekenden en zzp’ers via een scholingstraject (training, cursus of opleiding) hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Blij je te zien is trots om mee te mogen werken aan dit mooie initiatief.