Een school vol met blije gezichten. Het kan en het helpt.

 Van opbouwende kritiek kan je leren. Dat bewees het Ichthus College in Kampen. In 2019 constateerde de Onderwijsinspectie een aantal verbeterpunten binnen de school, met name in de onderbouw van de havo. Dankzij nauwe samenwerking met ouders en leerlingen kwam er een herstelplan. Het resultaat is een verraste inspecteur en een positief oordeel.

Directeur John Odinot: “Hier zijn we heel blij mee: dit is loon naar hard werken!” 

Toen half mei de inspecteur de school voor een tweede keer bezocht, bleek er volop vertrouwen in de vernieuwde aanpak: een voldoende voor het Ichthus College. “Er is veel werk verzet”, vertelt Odinot. “Leerlingen kunnen dankzij de zogenoemde dakplanklassen op hun eigen niveau leren, waardoor meer leerlingen inmiddels doorstromen naar het hogere niveau. Ook is extra aandacht voor leerresultaten, dat gaat om cijfers maar ook over hoe leerlingen in hun vel zitten. Twee tot drie keer per jaar spreekt de mentor met leerling en ouders over hoe het gaat. Bovendien is er betere begeleiding voor jonge studenten en startende docenten die lesgeven binnen school, zodat ze goed aansluiten bij het DNA van het Ichthus College.”

 Snel eindoordeel 

De Onderwijsinspectie heeft op basis van de resultaten geoordeeld dat de hersteloperatie is afgerond.

De inspecteur was zelfs verrast over de gedegen aanpak en de kwaliteit van de aangeleverde informatie, vertelt Odinot. “Teamleider Van der Kolk kon dankzij goed onderzoek van diverse ‘Datateams’ een mooi overzicht geven van de behaalde resultaten. De inspecteur vertelde dat hij nog nooit zo snel tot een eindoordeel was gekomen. Het is iets om trots op te zijn.”

Nieuw schoolgebouw 

Uiteraard smaakt dit succes naar meer. Op dit moment zijn werkgroepen van docenten begonnen aan het schrijven van het nieuwe schoolplan. Odinot: “Zodra zij een eerste versie klaar hebben, gaan we in gesprek met ouders en leerlingen over de opzet. We merken dat deze manier van samenwerken eraan bijdraagt dat we ons allemaal eigenaar voelen van de ambities die we samen formuleren.”

Onlangs werd al bekend dat het Ichthus College binnen afzienbare tijd een nieuw schoolgebouw krijgt. In alle opzichten is er sprake van hernieuwde energie, merkt Odinot. “We zijn op de goede weg en deze positieve prikkels zorgen voor een nieuw elan. Daar zijn we dankbaar voor.”