Communicatie is zo makkelijk nog niet. Hoe vaak merken we niet dat er sprake is van miscommunicatie? Je begrijpt de ander nét niet en wordt onnodig boos. Jij vult dat ene woord voor een ander in – en het gesprek gaat twee totaal verschillende kanten op.

Herkenbaar?

Ken je ezelsbruggetjes én pas ze toe.

Laat OMA thuis: Oordelen, Meningen, Adviezen
Als iemand jou iets vertelt, laat dan je eigen gedachten daarover even voor wat ze zijn. Dit maakt dat je met een open houding kunt luisteren naar wat de ander zegt.

Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander
We vullen vaak andermans bedoelingen in. Dit veroorzaakt veel miscommunicatie en daarmee onvrede tussen mensen.  Voorkom dit door na te vragen wat de ander bedoelt.

Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig
Als je met een open houding naar de ander luistert, kan er een eerlijk gesprek ontstaan. Oprechte nieuwsgierigheid creëert verbinding tussen mensen.

Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen
Neem nooit zomaar aan dat jij begrijpt wat iemand bedoelt. Woorden hebben voor ieder mens net een andere betekenis. Toets regelmatig of jouw interpretatie klopt.

Heb het DIK voor elkaar: Denk In Kwaliteiten
Mensen kijken vaak naar wat er verkeerd ging, ook binnen de communicatie. En dat is oké, daar kan je van leren. Maar kijk daarbij ook naar wat er wel goed ging. Dit vergroot het gevoel van gedeeld succes en legt de focus op positiviteit.

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
Luister open naar de ander, vat het verhaal kort samen en check of jouw samenvatting klopt. Vraag door als iets onduidelijk is of meer aandacht nodig heeft.

Wees een HELD: Herkennen, Erkennen, Loslaten, Doorgaan
Levert een gesprek emoties op? Soms is het goed om dit met de ander te bespreken. En soms is het beter om deze emoties in je eentje aan te pakken. Niet alles hoeft tot in detail geanalyseerd te worden. Herken en erken wat er gezegd is en wat dat met jou heeft gedaan. Laat het dan los en ga weer door.

Op naar het volgende gesprek!