Van Den Borne Aardappelen

Begin februari maakte Blij je te Zien in opdracht van de RVO een fotoreportage bij Van Den Borne Aardappelen in Reusel. Dit is het akkerbouw bedrijf van Jacob van den Borne waar hij op meer dan 200 percelen met een gemiddelde oppervlakte van 3 Hectare en 6 hoeken uiteenlopende rassen aardappels teelt. Naast aardappelen worden ook mais, tarwe en suikerbieten verbouwd. De kringlopen zijn zoveel als mogelijk gesloten en de energie voetafdruk wordt ieder jaar kleiner. In 2006 is Jacob zich gaan verdiepen in precisielandbouw en probeert sindsdien de laatste technische mogelijkheden uit en past de succesvolle oplossingen op productie niveau toe.

Precisielandbouw

Jacob is een voorloper in het gebruik van precisielandbouw, techniek en data op zijn bedrijf: hij stelt bedrijfsgegevens beschikbaar via de cloud, vliegt drones over zijn akkers en gebruikt satellietdata voor precisielandbouw.

Om zijn gedachtegang kracht bij te zetten werkt Van  den Borne  Aardappelen  nauw samen met een groot aantal kennisinstellingen,  onderzoeksinstituten, maar ook R&D teams  van landbouwmechanisatie  bedrijven en de RVO.    Om zijn  kennis  en  ervaringen  te  delen  – en adoptie precisielandbouw te versnellen – geeft Jacob  Van  den Borne  veel  lezingen  (in binnen -en   buitenland)   en   ondersteund en  adviseert  hij  andere  landbouwers  op het gebied van precisielandbouw. In februari 2023 begint  hij een opleiding voor precisielandbouw, de Precisie Academie. De opleiding is er voor iedereen en volgt de 4 seizoenen tijdens een teeltjaar.

https://www.vandenborneaardappelen.com/