Op 2 november vierde de Nationale Bijenstrategie haar vijfjarig bestaan in het Archeon, waar meer dan 80 partners en hun gasten samenkwamen. Onder leiding van dagvoorzitter Aniek Moonen werden de aanwezigen uitgedaagd na te denken over het zevende-generatiedenken, waarbij men zich bewust werd van de impact van hun huidige handelingen op toekomstige generaties. De oproep was om zich af te vragen of alles wat nu wordt gedaan, ook gunstig is voor de generaties die na ons komen.

Voel de urgentie en durf

Deelnemers voerden een visualisatie uit, waarbij ze zich concentreerden op de ervaringen van hun ouders, grootouders en overgrootouders, gevolgd door gedachten over hun eigen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De centrale vraag was wat de vierde generatie zou willen doorgeven, en uit het publiek kwamen antwoorden als ‘urgentie’, ‘durf’ en ‘denken vanuit liefde’.

Betrokkenheid nieuw regeerakkoord voor bestuivers.

Een belangrijk onderdeel van het evenement was de betrokkenheid van het publiek bij het formuleren van een nieuw regeerakkoord voor bestuivers. Via Mentimeter werden bezoekers gevraagd wat volgens hen niet mocht ontbreken in dit akkoord, waarvan de resultaten aan minister van der Wal-Zeggelink zouden worden overhandigd. De voornaamste wensen waren een aanpak van of stopzetting van bestrijdingsmiddelen, meer voorlichting/educatie en betrokkenheid van burgers, evenals het streven naar meer biodiversiteit, bijvoorbeeld door het verbinden van natuurgebieden en het focussen op biodiversiteit in landbouwgebieden. Monitoring op gebiedsniveau werd ook genoemd, met de kanttekening dat dit beter gefinancierd moet worden.

Nieuwe partners en waarderingscertificaat

Het evenement introduceerde ook nieuwe partners, die zich presenteerden en het waarderingscertificaat ter ere van 5 jaar Nationale Bijenstrategie ondertekenden. Van initiatieven zoals bijenoases in de provincie Groningen tot educatieve expeditiekaarten voor basisschoolkinderen, de nieuwe partners droegen op verschillende manieren bij aan het welzijn van bestuivers.

Rapport ‘5 jaar Nationale Bijenstrategie’,

Minister van der Wal-Zeggelink toonde enthousiasme over de samenwerking en initiatieven, gepresenteerd in het rapport ‘5 jaar Nationale Bijenstrategie’, waarin de behaalde resultaten werden belicht. Ze benadrukte de natuurinclusieve aanpak en prees de betrokkenheid van diverse partijen.

Minister is trots op natuurinclusieve aanpak

Een hoogtepunt van het evenement was een levendig panelgesprek met minister van der Wal-Zeggelink, Jolande Kors van Heijmans, Koos Biesmeijer van Naturalis en Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting. Het panel discussieerde over wat er nodig is om het tij te keren voor bestuivers, begeleid door Aniek Moonen. De discussie benadrukte de urgentie om gezamenlijk actie te ondernemen en bood inspiratie voor verdere samenwerking ter bevordering van bijen en andere bestuivers.

Inspiratie in de workshops

Tijdens de dag gaven partners verschillende workshops.

Door de voortgang van de NBS te bespreken kwamen de deelnemers tot mooie inzichten. En dachten ze na over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast zijn de workshops een mooie kans om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en de verbinding op te zoeken.

Op naar een een volgende stap op de route naar het einddoel van de NBS: het duurzaam behouden en bevorderen van bijen en andere bestuivers.

Opdrachtgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Team Nationale Bijenstrategie
Opdracht:
– fotografie event 5 jaar bijenstrategie in het Archeon op 2 november 2023
– design waarderingscertificaat