Op 2 november vierde de Nationale Bijenstrategie haar vijfjarig bestaan in het Archeon, waar meer dan 80 partners en hun gasten samenkomen. Onder leiding van Aniek Moonen, de dagvoorzitter, werden de aanwezigen uitgedaagd om na te denken over het effect van hun huidige acties op toekomstige generaties, met een focus op het zevende-generatiedenken.

Deelnemers werden aangemoedigd om te overwegen of hun handelingen gunstig zijn voor de generaties die na hen komen. Een visualisatie-oefening betrok de aanwezigen bij het nadenken over wat zij willen doorgeven aan toekomstige generaties, met nadruk op ‘urgentie’, ‘durf’ en ‘liefdevol denken’.

Een hoogtepunt van het evenement was de publieksbetrokkenheid bij het opstellen van een nieuw regeerakkoord voor bestuivers. Belangrijke wensen waren onder andere het aanpakken van bestrijdingsmiddelen, meer educatie en betrokkenheid van burgers, en het streven naar een betere biodiversiteit in zowel natuurgebieden als landbouwgebieden.

Nieuwe partners werden geïntroduceerd en ondertekenden een waarderingscertificaat ter ere van het vijfjarig bestaan van de Nationale Bijenstrategie. Minister van der Wal-Zeggelink toonde enthousiasme over de behaalde resultaten en benadrukte de natuurinclusieve aanpak die diversiteit in de natuur bevordert.

Een panelgesprek met verschillende experts highlighte de urgentie om actie te ondernemen voor bestuivers. Minister van der Wal-Zeggelink, samen met andere panelleden, inspireerden en moedigden verdere samenwerking aan ter verbetering van de situatie van bijen en andere bestuivers.

Tijdens workshops wisselden partners kennis uit en bespraken zij de voortgang en toekomstige stappen van de Nationale Bijenstrategie, geleid door het doel om bijen en andere bestuivers duurzaam te behouden en te bevorderen

Opdrachtgever:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Team Nationale Bijenstrategie
Opdracht:
– fotografie event 5 jaar bijenstrategie in het Archeon op 2 november 2023
– design waarderingscertificaat