Meer eigen regie, positieve aandacht en extra beloning

Wat is de beste manier om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting participatie of betaald werk? Door oprechte interesse te tonen en oprecht de vraag te stellen: Hoe gaat het? Deze campagne geeft meer ruimte om zelf in actie te komen, met extra ondersteuning vanuit de gemeente en ondersteunt de nieuwe wijkgerichte aanpak van de buurt regisseurs in de gemeente Arnhem.

Case: De gemeente wil contact met de inwoners op ze weer op weg naar een zinvolle dagbesteding te begeleiden. De gemeente heeft een aantal inwoners al lange tijd niet zijn gesproken. Daarbij wil het ook aandacht voor een andere meer wijkgerichte manier van werken
Doel; inwoner zoveel mogelijk richting werk; extra aandacht jongeren Waar worden we blij van? Denken en handelen vanuit perspectef inwoner, warm welkom, begrijpelijke taal, mondeling en schriftelijk, met de inwoner vanuit vertrouwen communiceren en open staan voor feedback/klantervaringen.

Visie W&I

  • contact met de inwoner met een vast aanspreekpunt
  • inspanningen en manier van werken zijn eenduidig en herkenbaar en de inwoner staat centraal

Routekaart en Campagne:

Concept, strategie en copy: Manon Carboni

Communicatieadvies en coördinatie; Angela Wallerbosch (KIEN)

Middelen:

-routekaart interne communicatie

-kaartje en enveloppe

-advertentie Arnhemse Koerier

-visitekaartje buurtregisseur

-webpagina arnhem.nl

Design: Diep Arnhem

Hoe gaat het?

Ontvangt u een uitkering en heeft u ons lang niet gesproken? Dan willen we graag horen hoe het met u gaat.

Persoonlijke ondersteuning

We hebben sommige Arnhemmers die een uitkering ontvangen al een tijdje niet gesproken. Misschien geldt dat ook voor u. Wij hebben hierdoor weinig zicht op uw leefsituatie of dat van uw gezin en kunnen u dus niet optimaal ondersteunen. Werk en Inkomen is anders gaan werken. Wij werken nu met 6 gebiedsteams in Arnhem. Hierdoor sluiten we beter aan op wat er gebeurt bij u in de wijk. U krijgt te maken met 1 contactpersoon, ook wel regisseur genoemd, die bij u in de wijk werkt. Zo weet u altijd bij wie u terecht kunt met werkvragen of inkomensvragen.

Kennismakingsgesprek met uw contactpersoon

Bij Arnhemmers die we lange tijd niet hebben gesproken, valt de komende periode een uitnodigingskaartje in de brievenbus om persoonlijk kennis te maken met de regisseur. Persoonlijke aandacht en ondersteuning staan voorop. Ook wijzen wij u de weg naar mogelijke voorzieningen, als u daar nog geen gebruik van maakt. Als het na het kennismakingsgesprek handig is om nog andere zaken met u te bespreken, dan maakt de regisseur een vervolgafspraak met u.

https://www.arnhem.nl/hoegaathet

Feest! Buro Bob bestaat 10 jaar
Gefeliciteerd met uw nieuwe baan.

Laten we de wereld mooier maken

Onze cases zullen soms een glimlach op je gezicht toveren, je de ene keer verbazen en een andere keer inspireren. Veel verhalen zijn herkenbaar, want één ding staat vast: je bent zelf klant en je weet dus uit eigen ervaring dat dat niet altijd meevalt. Wij zijn blij je te zien!

Maak me blij

“Ik ben blij je te zien!”

06 244 199 07