Het woord “derogatie” verwijst naar de formele mogelijkheid om met toestemming af te wijken van een algemeen vastgestelde norm of regel. In het specifieke geval van mestwetgeving betekent derogatie dat er onder bepaalde voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest op het land mag worden uitgereden dan de standaardlimiet die is vastgesteld. Het is dus een uitzondering op de norm die gemaakt wordt binnen het kader van de regelgeving.

In 2023 ontwikkelde BJTZ het  eerste concept en design van de infographic. Dit jaar is deze aangepast aan de nieuw Rijkshuisstijl kleuren en elementen.

Fotografie nationale bijenstrategie
Milieudefensie fotografie arbeidsmarktcommunicatie

Laten we de wereld mooier maken

Onze cases zullen soms een glimlach op je gezicht toveren, je de ene keer verbazen en een andere keer inspireren. Veel verhalen zijn herkenbaar, want één ding staat vast: je bent zelf klant en je weet dus uit eigen ervaring dat dat niet altijd meevalt. Wij zijn blij je te zien!

“Ik ben blij je te zien!”