Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ondersteunt de stappen naar Toekomstbestendige Landbouw. Met inkomenssteun én subsidies gericht op boeren die zich inspannen om de omslag te maken: een gezond bedrijf met een fatsoenlijk inkomen, dat bijdraagt aan gezonde natuur en een leefbaar platteland. Daarnaast biedt het programma ondersteuning bij innovatie, met investeringssubsidies, informatie, kennisdeling en samenwerking.

'Bodembeheer brengt alles samen'
Redesign logo & website VTV Het Hoge Land

Laten we de wereld mooier maken

Onze cases zullen soms een glimlach op je gezicht toveren, je de ene keer verbazen en een andere keer inspireren. Veel verhalen zijn herkenbaar, want één ding staat vast: je bent zelf klant en je weet dus uit eigen ervaring dat dat niet altijd meevalt. Wij zijn blij je te zien!

“Ik ben blij je te zien!”