Visualisatue van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een belangrijke stap richting een duurzame toekomst voor het platteland. Het plan beschrijft hoe we streven naar een gebied waar het water schoon is, planten en dieren kunnen gedijen en waar we ons kunnen tegen klimaatverandering. Hierbij zullen er ook kansen zijn voor boeren met duurzame bedrijfsmodellen. Het is echter nodig om goed na te denken over de inrichting van het gebied: niet alles kan overal plaatsvinden.

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
Website Personal Trainer Diana
Jaarkalenders agrarische ondernemers

Laten we de wereld mooier maken

Onze cases zullen soms een glimlach op je gezicht toveren, je de ene keer verbazen en een andere keer inspireren. Veel verhalen zijn herkenbaar, want één ding staat vast: je bent zelf klant en je weet dus uit eigen ervaring dat dat niet altijd meevalt. Wij zijn blij je te zien!

“Ik ben blij je te zien!”