Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Eind 2020 is het NSP op hoofdlijnen gepresenteerd. Eind 2021 is het document naar de Europese Commissie gestuurd.

Het NSP is gericht op toekomstbestendig boeren, wat gestimuleerd en gesteund wordt door verscheidene regelingen en instrumenten uit het totale GLB-budget.  Het is gestart in 2023

Certificaat van waardering Nationale bijenstrategie
Fotografie nationale bijenstrategie

Laten we de wereld mooier maken

Onze cases zullen soms een glimlach op je gezicht toveren, je de ene keer verbazen en een andere keer inspireren. Veel verhalen zijn herkenbaar, want één ding staat vast: je bent zelf klant en je weet dus uit eigen ervaring dat dat niet altijd meevalt. Wij zijn blij je te zien!

“Ik ben blij je te zien!”